top of page

מה ילדים ונוער צריכים הכי הרבה?

יציבות

בהירות

חום ואהבה

עם מה הם מתמודדים היום?

כאוס

שינויים תכופים

מגיפה

מחלה

מה יכול לעזור להם?

דרכים להתמודד עם כל הכתוב לעיל.

האם למילים, לשיחות יש מספיק כוח לעזור להם?

לא בהכרח.

אנחנו מציעות דרך נוספת - דרך אינטראקציות עם סוסים.

למה סוסים?

כי הם יציבים, וברורים, ומחייבים תקשורת בונה, 

כי הם לא נוטרים טינה גם אם אנחנו פחות נחמדים אליהם

כי הם מלמדים אותנו על עצמנו גם בלי מילים.

למידע נוסף:

מבגרות להתגברות
'סדנאות לכיתות ה' - ו

במסגרת תוכנית הכלה של משרד החינוך

=

bottom of page