top of page

תוכנית קורס "סוסים מובילים שינוי"

חלק א'
 • הקורס מיועד לאנשי טיפול, אימון (coaching), חינוך, יועצים ארגוניים ומדריכי רכיבה.

 • הקורס יתקיים במרכז E&D במושב אביאל.

 • השתתפות בחלק ב' מותנית בהשתתפות בחלק א'

 

תכני הקורס:

עולם הסוסים – Horsemanship

 • ההיסטוריה של הסוס – מתקופת האדם הקדמון ועד היום

 • הפסיכולוגיה של הסוס

 • שפת גוף של הסוס

 • תקשורת אדם סוס

פירוט תוכנית Horsemanship:

 1. מידע כללי על סוסים

 2. האינסטינקטים של הסוס

 3. תכונות מרכזיות של סוסים

 4. חושים

 5. שפת הגוף של הסוס 

 6. תגובות אוטומטיות – מסוכנות ובלתי מסוכנות.

התנסות בעבודה בסיסית עם סוס:

תפיסה -  עם ראשייה וחבל

במכלאה עגולה (round pen) כל סוס בנפרד

תפיסה במגרש

תפיסה במרעה

תפיסה בתא

הובלה והנעה:

הובלה במגרש גדול

הולכה קדימה ואחורה

מה ההבדל בין הנעה להובלה.

איך זה נראה מול הסוס.

 

איך סוס לומד?

התניה קלאסית

התניה אופרנטית

לחץ והרפיה

יישום למידה תיאורטית במגרש:

 • שפת גוף של הסוס – קריאה בשטח דרך תצפית

 • שפת גוף של הסוס – קריאה דרך אינטראקציה עם אנשים

 • הובלה והנעה של סוסים – התנסות פרטנית, כל משתתף בדרכו

הקשר בין תגובות הסוס להתנהלות הפרט או הקבוצה מולו 

 • תצפית על הסוסים וניתוח תכנים של הנחות מוקדמות, תצפית נקייה, פיענוח התנהגות הסוס לפי מה שנלמד קודם.

 • אינטראקציה אדם סוס - פעילות פרטנית, בזוגות ובשלישיות ובדיקת הקשר בין רגשות המשתתף ברגע נתון להתנהגות הסוס

 • איך סוס מפענח התנהגות של יותר מאדם אחד בו זמנית - קבוצה

 

סיכום השתלמות חלק א'.

חלק ב'

 

תכני הקורס:

 

 1. מודל "סוסים מובילים שינוי"

 2. בניית תוכנית התערבות:

  • סקירת מטופלים עם צרכים שונים

  •  עם איזה מטפל נעבוד? (מאמן אישי, פסיכולוג קליני, פסיכותרפיסט עם התמחות בטראומה / פוסט טראומה...) לאור הבעייה שהוצגה לנו.

  • מה התפקיד של כל אחד מהמנחים במגרש - איש סוסים ומטפל נפשי.

  • מה המשמעות כשיש מנחה אחד, אילו כישורים נדרשים ממנו.

  • מתי חובה להכניס מנחה נוסף

 3.  מבנה תרגיל בסיסי ווריאציות על תרגילים

  •  התאמה לאוכלוסיות שונות.

  • בחירת סוס בהתאם לתכנים שרוצים להציף

  • אילו סוסים אפשר לשים ביחד במגרש

  • על מה מסתכל כל אחד מהמנחים במגרש, מה הדגשים עבור כל אחד

 4. ההבדל בין EAP ל EAL.

  • התאמת תרגילים למטרת ההתערבות

  •  בחירת סוס

  •  הכנת מגרש

  •  עבודה עם ארגונים – תיאוריה ומעשה.

 5. מפגש מסכם :

  • בניית תוכנית התערבות והנחייה של המשתתפים בזוגות על פי כל מה שנלמד והפעלתה על המשתתפים האחרים.

bottom of page