שתי סדנאות בהנחיה משותפת עם הפסיכולוגית טל-לי אביב כהן