top of page
פחד אלוהים.jpg

צופה מיומן יראה שהסוס רגוע לחלוטין ושהפחד שמראה ס. נובע ממשהו פנימי שלה שלא קשור לסביבה

תוכנית לתמיכה בחיילים באמצעות טיפול בסיוע סוסים
מפגשים 

התוכנית מחולקת ל 6 מפגשים. כל מפגש יארך כשעתיים ורבע. 

בכל מפגש תתקיים אינטראקציה בין החיילים לסוסים על פי החלטת הצוות הטיפולי בהתייחס לצרכים של החיילים והחייל ששלח אותם.

מפגש לדוגמא:

סוסים ומשתתפים  נעים בחופשיות במתחם של כ 20X40 מטר. הסוסים יכולים להתקרב לחיילים, לא להתקרב אליהם, לנוע לעברם או לעבר אחד מהם, או להתרחק ממנו כרצונם. הצוות הטיפולי, מזמין את החיילים לייצר אינטראקציה עם הסוס, בעודם מתבוננים במתרחש. הצופה המיומן יכול לראות בפעילות זו את דפוס יצירת היחסים של המשתתף, איך הוא יוצר קשר? האם הוא עומד במקום אחד ומחכה או מצפה שהסוס יבוא אליו? האם הוא מתקרב לסוס מהראש, מהצד או מאחור? האם הוא נוגע בסוס ואיפה? האם הוא מתוסכל בקלות? האם הוא כועס על הסוס שלא הגיב? האם הוא מנסה להשתמש בכוח כדי לגרום לסוס לזוז? האם הוא מנסה שיטות שונות? האם הוא פונה לחברי הצוות לעזרה?

באינטראקציה הראשונה של משתתף עם סוס, כל מה שקשור לדרכו להתייחס לאחרים בעולמו הופך גלוי. לעתים קרובות, המשתתף יזדהה עם היבט כלשהו בהתנהגותו של הסוס: "הוא בדיוק כמו החבר שלי במחלקה, המפקד שלי, אימא שלי, ......." באמצעות מטאפורה מה או מי מייצגת התנהגות הסוס עבור המשתתף,  הצוות עוזר למשתתף להבחין בדרך שלו שהוא בחר להיות עם הסוס, וזה פותח את הדלת לשינויים עדינים בהתנהגותו של המשתתף עצמו.

במפגשים תינתן תשומת לב לפרט ולקבוצה כאחד.

                                                                       לחזרה להמשך המצגת

7(4).png

איך היא גורמת לסוס ללכת איתה ללא מגע?

bottom of page