top of page

תוכנית לתמיכה בחיילים באמצעות טיפול בסיוע סוסים 

%D7%92%D7%9D+%D7%90%D7%A0%D7%99+%D7%A4%D7%94+%D7%90%D7%9D+%D7%9C%D7%90+%D7%A9%D7%9E%D7%AA+
התוכנית בשלבים

שלב 1
פגישה עם אנשים רלוונטיים מהבסיס במרכז E&D . היכרות עם המרכז, המטפלים והסוסים. התנסות בטיפול בסיוע סוסים.
שלב 2
איתור 5 - 12 חיילים שיכולים להתחייב לתוכנית למשך 6 מפגשים (עם אופציה ל6 מפגשים נוספים)

שלב 3
עם תום התוכנית, פגישה אישית עם כל אחד מהמשתתפים למשוב דו צדדי והמלצות להמשך טיפול.
bottom of page