top of page

תוכנית לתמיכה בחיילים באמצעות טיפול בסיוע סוסים 

איך טיפול בסיוע סוסים מייצר שינוי בהתמודדות עם PTSD ותורם לחוסן האישי ?

מחקרית:

  • מתמודדים עם PTSD חווים ירידה בחרדה ולחץ דרך האינטראקציה שלהם עם סוסים.

  • הנוכחות של סוסים מספקת אפקט מרגיע המאפשר למתמודדים להתחבר לרגשות שלהם בסביבה בטוחה.

  • שיפור בוויסות רגשי מחזק חיבורים חברתיים אשר חיוניים להתמודדות עם הרגשות הניתוק.

תכונות הסוס:

  • חברות ללא שיפוטיות - סוסים לא חוקרים צלקות או מטילים ספק בסיפורים. הם עומדים כעד שקט ומקבלים אותנו כמות שאנחנו.

  • מראה לרגשות - סוסים משקפים לנו את מה שעובר עלינו מתחת לפני השטח, את החרדות, הפחדים או את הרוגע. סוסים מגיבים לנו כל הזמן. המשוב הזה, שהאדם מקבל עוזר לו להיות מודע לרגשותיו ולווסת אותם.

  • כאן ועכשיו – סוסים חיים בכאן ועכשיו. הם מגיבים להתנהגות שלנו בזמן נתון ומגיבים לה. כל שינוי בהתנהגות שלנו, או בתחושות שלנו, ייצר תגובה שונה אצל הסוס. כך החייל יוכל לבנות מחדש את החוסן שלו ולבחון בזמן אמת אם הצליח.

bottom of page