top of page

ממליצים - חינוך

לסדנאות שלנו מגיעים תלמידים מבית הספר היסודי (מיועד לכיתות ה' - ו')בליווי המחנכות / מחנכים.

מורות משתפות:

דפנה ורייצ'ל היקרות,

רצינו להודות לכן על שיעורים לחיים שהענקתן לנו בסדנת סוסים.

במהלך המפגשים החווה ערכנו תצפיות על סוסים ולמדנו את שפת גופם. ההתבוננות בסוסים פיתחה אצלנו את היכולת להכיר ולהבין טוב יותר את עצמנו - כל אחד ואחת מאתנו מיוחדים בדרכם וכולנו שייכים לכיתה אחת שלומדיה מכירים בערך השונות ומקבלים את כולם באהבה, עוזרים , תומכים ומעודדים זה את זה.

תרגלנו עבודת צוות שהובילה אותנו להישגים והצלחות במשימות שנתתן לנו במהלך הסדנה.

עם הזמן והניסיון, גילינו שיש לנו מסוגלות לפתור בעיות ושניתן לסמוך עלינו.

במעגלי השיח אתכן הבאנו לידי ביטוי את המחשבות והרגשות שלנו ויצרנו תקשורת מקרבת.

בדרככן המקצועית והנעימה, הצלחתן לעורר ציפייה ועניין בכל מפגש ולהפיג כל חשש....

בהערכה גדולה,

ר. ותלמידי בית ספר בצפון הארץ

 

תלמידים משתפים:

תמונה9.jpg
תמונה8.jpg
תמונה7.jpg
תמונה6.jpg
תמונה5.jpg
תמונה3.jpg
bottom of page